Pågående projekt inom Framtidens energi

Visar 28 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
BIOUSE - Användning av rötrest i jordbruket Framtidens energi Monica Odlare KKS
CONAN - control strategies for the anammox process Future Energy Emma Nehrenheim VINNOVA
DIAGNOSIS Future Energy Konstantinos Kypriandis KKS
Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Energismarta städer (PLEEC) Framtidens energi Erik Dahlquist FP7/EU
FAR, Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova och Vinnväx
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem Framtidens energi Dr. Iana Vassileva (MDH)/ Prof. Lennart Söder (KTH) Swedish Energy Agency
Forskarskolan Reesbe Framtidens energi Björn Karlsson KK-stiftelsen
Forskningssamarbete för att stärka industri för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Förorenade koldioxidblandningar och deras påverkan på processer för att fånga in och lagra koldioxid Framtidens energi Jinyue Yan Energimyndigheten
Hållbar stadsutveckling Framtidens energi Erik Dahlquist Samhällskontraktet
IOA, Implementation of Automation Framtidens energi Erik Dahlquist Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Mil
Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter Framtidens energi Jiniye Yan KKS
KKS-profilen Future Energy Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
MAASICA – Mikroalgbaserad aktivslamprocess integrerad med samrötning av alger och slam Framtidens energi Eva Thorin KKS profilen Future Energy
More Sense - medveten odling av alger för biomassa och hållbar vattenrening med fokus på säker slamh Future Energy Emma Nehrenheim KK-Stiftelsen
PolyPO: Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk Renewable Energy Prof. Jinyue Yan, Future Energy Center (Project Leader) Dr. Raza Naqvi, Future Energy Center (Proje KKS, Mälarenergi AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, MDH
PyrAD-Integrering av pyrolys i rötning Framtidens energi Sebastian Schwede Framtidens energi
ROMEO – Robust optimering för energiproduktion Framtidens energi Markus Bohlin Future Energy
Reduceringsmodell för tvärvetenskaplig onlineoptimering (MR-OMDO) Framtidens energi Rebei bel Fdhila KK-stiftelsen
STREAM Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
SYDPOL Framtidens Energi Future Energy Eva Thorin Energimyndigheten
Smarta Flöden Framtidens energi Prof. Konstantinos Kyprianidis, EST, Future Energy Center VINNOVA/PiiA
TRADE Future Energy Konstantinos Kypriandis EC Horizon 2020
Termodynamisk värdering av energianvändning i byggnader Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten
VA-kluster Mälardalen Future Energy Center Emma Nehrenheim Svenskt Vatten Utbildning (SVU)
Värmepump i byggnader med hög andel solel och hög egenanvändning av solel Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten