Pågående projekt inom Framtidens energi

Visar 30 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Bringing flexibility provided by multi energy carrier integration to a new MAGNITUDE Future Energy Center Prof. Jinyue Yan Primary funding organisation(s): the European Community’s H2020 Framework Programme
BREEMRES Framtidens energi Patrik Klintenberg Sida
CONAN – Control strategies for the anammox process Future Energy Jesus Zambrano VINNOVA
DIAGNOSIS Future Energy Konstantinos Kyprianidis KKS
DYNOP – Dynamisk Optimering Future Energy Center Ioanna Aslanidou KKS
DigiBoil Framtidens energi Rebei Bel Fdhila KKS
EFFICIENT – Miljövänligt brandskyddssystem för lastplan som använder innovativ grön teknologi Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis EU Horizon 2020 Clean Sky 2
ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Energilösningar i världsklass Framtidens energi Fredrik Wallin, lektor, MDH Tillväxtverket/ERUF
FAR – Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova och Vinnväx
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem Framtidens energi Fredrik Wallin Swedish Energy Agency
Forskarskolan Reesbe Framtidens energi Hailong Li KK-stiftelsen
IOA – Implementation of Automation Framtidens energi Erik Dahlquist Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Mil
Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter Framtidens energi Jiniye Yan KKS
KKS-profilen Future Energy Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
MAASICA – Mikroalgbaserad aktivslamprocess integrerad med samrötning av alger och slam Framtidens energi Eva Thorin KKS profilen Future Energy
MR-OMDO – Reduceringsmodell för tvärvetenskaplig onlineoptimering Framtidens energi Rebei bel Fdhila KK-stiftelsen
OPtiC-NIRS – Online styrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi Future Energy Center Konstantinos Kyprianidis Energimyndiheten
PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk Renewable Energy Jinyue Yan, Raza Naqvi KKS, Mälarenergi AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, MDH
PyrAD-Integrering av pyrolys i rötning Framtidens energi Sebastian Schwede Framtidens energi
SMET - Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening Framtidens energi Eva Thorin VA-kluster Mälardalen
SPECTRA - Spektralmätningar för prediktion av biomassaegenskaper SOFIA Konstantinos Kyprianidis KKS
SYDPOL – Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift av kraftverk Framtidens Energi Future Energy Eva Thorin Energimyndigheten
Smarta Flöden Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis VINNOVA/PiiA
TRADE – Turbo electRic Aircraft Design Environment Future Energy Konstantinos Kyprianidis EC Horizon 2020
VA-kluster Mälardalen Future Energy Center Eva Thorin Svenskt Vatten Utbildning (SVU)
Värmepump i byggnader med hög andel solel och hög egenanvändning av solel Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten
WAter and Sludge inTEgrated MANagement in biomass power plants (WASTE MAN) Framtidens energi Hailong Li, universitetslektor, MDH KKS
Water in a box (steg 2) Framtidens energi Rolf-Johan Ingeson, Millennium Technology of Sweden AB Vinnova/ Millennium Technology of Sweden AB