Pågående projekt inom Framtidens energi

Visar 24 projekt
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
BREEMRES Framtidens energi Hailong Li Sida
CONAN – Control strategies for the anammox process Future Energy Jesus Zambrano VINNOVA
DIAGNOSIS Future Energy Konstantinos Kyprianidis KKS
ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
FAR – Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova och Vinnväx
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
Flexibla el-kunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem Framtidens energi Fredrik Wallin Swedish Energy Agency
Forskarskolan Reesbe Framtidens energi Björn Karlsson KK-stiftelsen
IOA – Implementation of Automation Framtidens energi Erik Dahlquist Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Mil
Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter Framtidens energi Jiniye Yan KKS
KKS-profilen Future Energy Framtidens energi Jinyue Yan KK-stiftelsen
MAASICA – Mikroalgbaserad aktivslamprocess integrerad med samrötning av alger och slam Framtidens energi Eva Thorin KKS profilen Future Energy
MR-OMDO – Reduceringsmodell för tvärvetenskaplig onlineoptimering Framtidens energi Rebei bel Fdhila KK-stiftelsen
OPtiC-NIRS – Online styrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi Future Energy Center Konstantinos Kyprianidis Energimyndiheten
PolyPO – Polygenerering och processoptimering för kraftvärmeverk Renewable Energy Jinyue Yan, Raza Naqvi KKS, Mälarenergi AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, MDH
PyrAD-Integrering av pyrolys i rötning Framtidens energi Sebastian Schwede Framtidens energi
SMET - Separation av tungmetaller i kommunal avloppsrening Framtidens energi Eva Thorin VA-kluster Mälardalen
SPECTRA - Spektralmätningar för prediktion av biomassaegenskaper SOFIA Konstantinos Kyprianidis KKS
SYDPOL – Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift av kraftverk Framtidens Energi Future Energy Eva Thorin Energimyndigheten
Smarta Flöden Framtidens energi Konstantinos Kyprianidis VINNOVA/PiiA
TRADE – Turbo electRic Aircraft Design Environment Future Energy Konstantinos Kyprianidis EC Horizon 2020
VA-kluster Mälardalen Future Energy Center Eva Thorin Svenskt Vatten Utbildning (SVU)
Värmepump i byggnader med hög andel solel och hög egenanvändning av solel Framtidens energi Björn Karlsson Energimyndigheten
Water in a box (steg 2) Framtidens energi Rolf-Johan Ingeson, Millennium Technology of Sweden AB Vinnova/ Millennium Technology of Sweden AB