• Vi utvecklar framtidens energi

  Inom forskningsinriktningen Framtidens energi på Mälardalens högskola arbetar forskarna med innovativa lösningar för framtidens energisystem.

   

 • Förnybar energi

  Forskningen inom inriktningen Framtidens energi handlar om att utveckla och förbättra tekniker för förnybar energi – främst biomassa, bioenergi och solenergi.

 • Energieffektivisering och minskade utsläpp

  Forskningen inom inriktningen Framtidens energi handlar om hur ny teknik och nya tjänster kan integreras i energisystemet för att öka effektiviteten och minska utsläppen.

 • Smartare modellering, optimering och styrning

  Forskningen inom inriktningen Framtidens energi handlar om hur smartare modeller, optimering och styrning kan göra industriprocesser mer effektiva och energisnåla.

Framtidens energi

Att skapa en hållbar energiförsörjning är en enorm utmaning som kräver att vi omprövar de globala energisystemen. Därför fokuserar forskningen inom inriktningen framtidens energi på förnybar energi i form av biogas, solenergi och bioavfall, effektivare energianvändningen och minskade utsläpp inom både industrin och hushållen, samt smartare modellering för optimering, beslutsstöd och styrning.

Forskningsinriktningen framtidens energi är en av Sveriges starkaste forskningsmiljöer inom processoptimering riktad mot processindustri och energisektor. Vi utvecklar innovativa lösningar och verktyg inom områdena energi-, bygg- och miljöteknik.

Inom Framtidens energi har vi välfungerande samarbeten med såväl svenska företag som erkända nationella och internationella forskningsmiljöer, däribland ett flertal kinesiska universitet. Inom profilen verkar 9 professorer, ytterligare 15 seniora forskare samt ett 50-tal doktorander.

Tre områden i fokus

Forskningen inom Framtidens energi fokuserar på följande tre områden:

 1. Förnybar energi med fokus biomassa och bioenergi, samt solenergi
 2. Energieffektivisering och minskade utsläpp
 3. Smartare modellering för optimering, beslutsstöd och styrning.

Forskningsprofil

Inom Framtidens energi finns forskningsprofilen Future Energy med stöd från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling).

Kompetenscentrum

KCBU - Kompetenscentrum för brandsäkerhet i undermarksanläggningar är en sammanslutning av universitet, högskolor och forskningsinstitut som bedriver forskning och utbildning inom området.

Forskarutbildning

Inom ramen för forskningsinriktningen Framtidens energi ryms forskarutbildningsämnet energi- och miljöteknik . Dessutom är verksamheten delaktig i forskarskolan Reesbe (Resource-Efficient Energy Sytems in the Built Environment).