Utbildningsprocessen

Här kan du ladda ner alla blanketter och dokument som behövs för administration av forskarstudierna vid MDH.

  1. Individuell studieplan
  2. Antagning
  3. Tillgodoräknande
  4. Rapportering av kurs
  5. Ändrad handledarkonstellation
  6. Studieuppehåll
  7. Studieavbrott
  8. Licentiatseminarium
  9. Disputation