Forskningsevent

MDH och forskarna på högskolan är en aktiv del av samhället. Genom samverkan med näringsliv och offentlig förvaltning medverkar MDH till att utbildning och forskning kommer fler till del. Det är också viktigt för MDH att dela med sig av kunskap, nya fakta och forskningsrön samt spännande upplevelser till alla intresserade.

I år deltar MDH i flera olika event där allmänhet, utbildning och forskning möts. Högskolans engagerade forskare och studenter träffar människor i alla åldrar som är intresserade av verksamheten vid MDH.

ForskarFredag 2016

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb! Under ForskarFredag den 30 september har du möjlighet att möta forskare i både Eskilstuna och Västerås.

ForskarFredag 2016

Science@MDH

På Science@MDH, en dag om forskning, talar några av MDH:s forskare om sin forskning och vad de brinner för.

Science@MDH