Om mig - Lena Johansson Westholm

Jag är universitetslektor och docent i miljöteknik vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik och jag hör till profilen Framtidens energi. Utöver detta har jag ett uppdrag som en av två ordförande i högskolans rekryteringskommitté och jag är även medlem av högskolans etiska kommitté.

Uppdrag

Jag är ordförande, en av två, i högskolans rekryteringskommitté och ansvarar där för rekryteringsärenden inom naturvetenskap och teknik i första hand. Jag är också medlem av högskolans rådgivande etiska kommitté. 

Forskningsintressen

Jag är intresserad av rening av förorenat vatten som kan renas med filterteknik, en teknik som är baserad på ett flöde av förorenat vatten genom ett speciellt filtermaterial som genom olika processer tar bort föroreningarna från vattnet. Jag har särskilt intresserat mig för borttagande av fosfor och metaller. Forskningen sker inom ramen för forskningsprofilen Framtidens energi.