Om mig – Erik Dahlquist

Jag är professor i energiteknik och forskningsledare på Akademin för ekonomi, samhälle och teknik för profilen Framtidens energi.

Forskningsfokus

Mitt forskningsfokus är:

  • Processeffektivisering (Optimering och automation mot processindustri som pappers- och massaindustri och stålverk, kraftverk, biogasproduktion och vattenrening).
  • Processutveckling (till exempel sensorutveckling, biogasproduktion, förgasningsprocesser där biomassa används och avfallsåtervinning).
  • Energi- och laststyrning och energieffektiva byggnader ("smart grids" där sol och vind integreras i byggnader och smarta hem med nya tjänster runt interaktion mellan kunder och energibolag).
  • Miljömanagement (hur man gör en region fossilbränslefri med mera)
  • Saftey Science lab (med vattenrening, BIOREX marksaneringsmetod, brandteknik).
  • Tillämpad matematik (med bland annat optimering och multivariat statistik).

Projekt

Ett urval av 8 projekt som jag är/har varit involverad i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Energismarta städer (PLEEC) Framtidens energi Erik Dahlquist FP7/EU
FAR – Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova och Vinnväx
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
Forskningssamarbete för att stärka industri för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Hållbar stadsutveckling Framtidens energi Erik Dahlquist Samhällskontraktet
IOA – Implementation of Automation Framtidens energi Erik Dahlquist Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Mil
STREAM Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova