Om mig – Erik Dahlquist

Jag är professor i energiteknik och forskningsledare på Akademin för ekonomi, samhälle och teknik för profilen Framtidens energi.

Forskningsfokus

Mitt forskningsfokus är:

  • Processeffektivisering (Optimering och automation mot processindustri som pappers- och massaindustri och stålverk, kraftverk, biogasproduktion och vattenrening).
  • Processutveckling (till exempel sensorutveckling, biogasproduktion, förgasningsprocesser där biomassa används och avfallsåtervinning).
  • Energi- och laststyrning och energieffektiva byggnader ("smart grids" där sol och vind integreras i byggnader och smarta hem med nya tjänster runt interaktion mellan kunder och energibolag).
  • Miljömanagement (hur man gör en region fossilbränslefri med mera)
  • Saftey Science lab (med vattenrening, BIOREX marksaneringsmetod, brandteknik).
  • Tillämpad matematik (med bland annat optimering och multivariat statistik).

Projekt

Ett urval av 8 projekt som jag är/har varit involverad i:
Projekt  Forskargrupp  Projektansvarig  Huvudfinansiär 
Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Energismarta städer (PLEEC) Framtidens energi Erik Dahlquist FP7/EU
FAR, Future Automation Region Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova och Vinnväx
FUDIPO – FUture DIrections for Process industry Optimization Framtidens energi Erik Dahlquist EU Horizon 2020 SPIRE-2
Forskningssamarbete för att stärka industri för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova
Hållbar stadsutveckling Framtidens energi Erik Dahlquist Samhällskontraktet
IOA, Implementation of Automation Framtidens energi Erik Dahlquist Future Energy Center, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Mil
STREAM Framtidens energi Erik Dahlquist Vinnova