Sen anmälan öppnar till vissa kurser och program

Datum: 2017-07-14
Tid: 00.01

Den 14 juli öppnar sen anmälan för kurser och program där det kan finnas platser kvar.

Du anmäler dig som vanligt på antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt rangordnas du efter den dag anmälan kom in.