Biblioteket i siffror

Statistik över antal böcker, tidskrifter, lån, besök med mera vid Mälardalens högskolas bibliotek.

Bibliotekets verksamhet 2016
Antal anställda 22
Litteraturbestånd, antal enheter 109 151
Förvärv, antal enheter 3 430
Antal e-böcker 202 148
Antal e-tidskrifter 15 100
Antal papperstidskrifter 183
Kostnad för pappersmedia (tkr) 1 202
Kostnad för elektroniska media (tkr) 7 404
Antal framtagna artiklar ur databaser 380 494
Antal lokala lån (inkl. omlån) 127 993
Antal fjärrutlån, böcker 1 497
Antal fjärrinlån, böcker 751
Antal deltagare i användarutbildning 3 108
Öppethållande per vecka (normalt) 52
Besök per år i biblioteket 320 513