Seminarium: Att publicera - Eskilstuna

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-03-23
Tid: 13.00 - 15.00
Plats: Eskilstuna

Biblioteksseminarium för dig som forskar!

Under våren 2017 arrangerar högskolebiblioteket fyra seminarier speciellt riktade till dig som forskar!

Att publicera

”Publish or perish” brukar man säga, men var ska jag publicera så att exponeringen av min forskning blir den största möjliga? I detta seminarium kommer vi att diskutera dessa frågor.

Vetenskaplig publicering handlar inte bara om att sprida forskningsresultat, på forskaren ställs även alltfler krav på var och hur publicering ska ske, bland annat kräver flera stora forskningsfinansiärer publicering i Open Access. Därför kommer vi även att tala om vad Open Access är och vilka fällor den som publicerar i Open Access kan råka ut för, till exempel oseriösa tidskrifter. Vi kommer även att ge tips om hur man blir synlig i olika utvärderingar.

Tid och ort

21 mars 13.00-15.00 i Västerås
23 mars 13.00-15.00 i Eskilstuna
 

Anmälan och information