Boka undervisning

Vi erbjuder bibliotekarieledd undervisning i dialog med dig som lärare.

Som en del av utbildningen behöver våra studenter kunna söka, värdera och använda många typer av litteratur. Det kan vara vetenskapliga artiklar, patent, lagstiftning, årsredovisningar, läroböcker eller andra sorters texter. Vi erbjuder undervisning och stöd för att studenterna ska kunna utveckla akademisk informationskompetens.

Kontakta oss så diskuterar vi behoven studenterna på din kurs har.

På vilken ort?

Lämna det här fältet oifyllt.