Specialpedagogik

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält. Kunskaper, färdigheter och förtrogenhet inom det specialpedagogiska området är angeläget i ett samhälle som bygger på alla människors lika värde och aktiva medverkan.

Centralt för specialpedagogisk verksamhet är att utveckla förutsättningar för gynnsam utveckling, lärande och vardagsfungerande för individer, grupper och organisationer. Detta gäller särskilt verksamheter som förskola, skola och vuxenutbildning, men även t ex habilitering, hälsovård, social omsorg och socialtjänst.

Vid MDH ges följande kurser på grundnivå; specialpedagogik; sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; möjligheter och hinder i språk-, skriv- läs- och matematikutveckling. Kurserna ges inom lärarprogrammen:

  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet
  • Ämneslärarprogrammet
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

På avancerad nivå ges specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet med tre specialiseringar: matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning. (För mer information följ länkarna till höger)

Genom att tillägna dig specialpedagogisk kunskap skaffar du dig professionella och kraftfulla verktyg för att bedriva ett praktiskt specialpedagogiskt arbete. Du som väljer att studera specialpedagogik vid MDH möter engagerade och kompetenta lärare med erfarenhet av praktiskt specialpedagogiskt arbete och som är aktiva forskare inom området.

 

Aktuellt inom specialpedagogik på MDH

  • 15 mars anmälan till höstterminens antagning till speciallärar- och specialpedagogprogrammet öppnar på  antagningen.se

  • 15 mars öppnar även antagningen till lärarlyftet på antagning.se  Höstterminen 2017 erbjuder MDH inom lärarlyftet specialiseringarna; matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning i speciallärarprogrammet
  • 26 & 27 april, programdagar för alla som undervisar i speciallärar- och specialpedagogprogrammet