Produkt- och processutveckling

Våra utbildningar ger dig aktuell, efterfrågad och konkurrenskraftig kunskap, en väg till en attraktivare position på arbetsmarknaden.

Området är utveckling och konstruktion av produkter och framtagning och styrning av produktionsprocesser. Här hittar du kurser inom formgivning, industridesign, CAD, produktionsplanering, Lean produktion, kvalitetsteknik, produktionsadministration, logistik, materiallära, hållfasthetslära och produktutveckling. Flertalet kurser klassas även som Maskinteknik. Kurserna utvecklas och verklighetskopplas i tät samverkan med vår framgångsrika forskning och regionens företag.

Mer information

För mer information kontakta gärna Anders Hellström , avdelningschef och programkoordinator.