Antagningsprov

Antagningsprovet består av ett spelprov för instrumentalister och ett sångprov för sångare. Sökande inom instrumentalgrupperna (stråkinstrument, blåsinstrument och klaverinstrument) kallas till ett provtillfälle där den sökande på sitt instrument genomför ett individuellt prov under ca 15 minuter, och där framför tre valfria verk eller delar ur verk från skilda epoker. Sökande inom sång framför fem valfria sånger/arior/lieder på minst tre olika språk under ca 15 minuter, första valet av sång görs av sökande och sedan väljer juryn från repertoarlistan.

Om du misstänker att du inte kommer att uppfylla de grundläggande behörighetskraven, vänligen kontakta så snart som möjligt programsamordnare Staffan Sandström: staffan.sandstrom@mdh.se

If you are non-Swedish and have concerns about your eligibility to Swedish higher education, please contact program coordinator Staffan Sandström: staffan.sandstrom@mdh.se

Du får en kallelse med individuell tid via mail efter att ansökningstiden gått ut.  

Professionell pianist finns tillgänglig, dock ej för repetition. Du behöver inte skicka in noter såvida inte verket är mycket komplicerat och inte hör till standardrepertoaren.

Antagningsprov till Kammarmusikprogrammet

Antagningsprov till Körkurser

Antagningsprov till Orkesterkurser