Om musikteori vid Kammarmusikprogrammet

Musikteorin består av gehör och satslära och bedrivs i mindre grupper på 3-6 studenter.

Teoriundervisningens upplägg består av ett första år med grundläggande kunskaper, ett andra år med analys av för studenten aktuell repertoar, och ett tredje år där musikteoretiska verktyg praktiskt används för att göra kammarmusikaliska arrangemang.

Kurserna examineras genom fortlöpande bedömning, hemuppgifter samt tentamen.

Musikteori - Björn Linnman