Flygteknik

Flygteknik är ett ämne i teknikens framkant som spänner över ett stort antal discipliner som alla behövs för att kunna utveckla, flyga och underhålla dagens moderna flygplan.

Några av de viktigaste discipliner som ingår i flygteknik är aerodynamik, flygmekanik, avionik, underhållsteknik, flygplansstrukturer och motorteknik. Verksamheten består av lärare, gästlärare och experter inom området.

Mer information

Kontakta gärna Mirko Senkovski , programsamordnare för Flygingenjörsprogrammet för mer information.