Inbyggda system

Området inbyggda system är det mest forskningsintensiva inom Mälardalens högskola och nationellt ledande inom forskning inom inbyggda system. Forskningen är organiserad i sex fokusområden med totalt 14 forskargrupper.

Inbyggda system har ett huvudsakligt fokus på inbyggd programvara. Forskningen rankas internationellt bland de bästa i världen. Målsättningen är att tillhandahålla forskningsexcellens som gör det möjligt för industrin att ta tillvara de möjligheter som erbjuds av programmerbara produkter och produktionssystem. ES bedriver också forskning inom områdena artificiell intelligens, medicinsk teknik, robotik och trådlös kommunikation. Forskningen är behovsmotiverad och fokuseras mot mobila, intelligenta sensorsystem som ska leda till ökad säkerhet och effektivitet inom näringsliv, samt hälso- och sjukvård.

Inom forskningsområdet inbyggda system finns 25 professorer, ett 50-tal seniora forskare (docenter/lektorer), drygt 70 doktorander och ett tiotal adjunkter.

Forskningen bedrivs inom följande områden:

  • Real-time systems
  • Software engineering
  • Dependable systems
  • Verification and validation
  • Sensor systems and health
  • Robotics and avionics

Forskargrupper:

Mer information
Kontakta oss gärna för mer information.