Artificiell intelligens

Artificiell intelligens är en del i forskningsområdet Intelligenta Sensorsystem, som är ett prioriterat område på Mälardalens högskola.

Det mesta kring oss i vårt dagliga liv innehåller datorer och program som din MP3-spelare, bilar, mobiler eller TV. Det som händer idag är att intelligensen ökar i snabb takt, MP3 spelaren lär sig vilken musik vi gillar och letar reda på bra musik åt oss, bilen bromsar och väjer om ett barn springer ut i vägen, TV:n föreslår nya program som den spelat in åt oss och mobilen mailar oss senaste veckas hälsoprofil med förslag på vad vi borde ändra på.

Inom medicin får läkaren en andra åsikt från ett system med artificiell intelligens och roboten städar och plockar in disken medan vi är på jobbet. För allt detta behövs intelligenta system, inom artificiell intelligens lär du dig inte enbart att programmera datorsystem, du lär dig att programmera system som är ”intelligenta”, lär sig, blir bättre med tiden och anpassar sig till omgivningen, egenskaper som blir mer och mer viktiga i framtidens innovativa produkter.

Vi är flera forskare, lärare och doktorander som deltar i undervisningen och bistår som handledare. Intelligenta Sensorsystem är ett prioriterat område på Mälardalens högskola, vari artificiell intelligens har en nyckelroll.

Om du är intresserad av att designa och utveckla framtidens “smarta” prylar hemma, på vägen, i sjukvården och inom industrin så är artificiell intelligens valet för dig. Du kommer naturligtvis även lära dig allt som behövs för att bygga mjukvarusystem, programmering, projektledning, utveckla prototyper och samarbeta i projektgrupper. Den kunskap du erhåller förbereder dig väl för en yrkeskarriär och för att delta i utveckling av framtidens innovativa produkter och du har en kunskap som är efterfrågad och uppskattad på arbetsmarknaden.

Mer information

För mer information kontakta gärna forskningledare för Intelligenta inbyggda system, professor Paul Pettersson eller utbildningsledare för området, professor Kristina Lundqvist .