Via MDH till drömmarnas New York

Efter att intresset för teater fötts under en intensivkurs i Glasgow valde Sara Forslund att söka in till teaterns skapande processer vid Mälardalens högskola hösten 2007. Sedan dess har intresset utvecklats till en passion. Passionen för teater och film tar henne nu till New York för att studera vidare vid New York Film Academy.

Teaterscenen som en av livets arenor

-Vid MDH utvecklades intresset till en passion, säger Sara Forslund. Jag hade jobbat några år inom kundtjänst och ville ägna mig åt något kreativt. Jag hittade information om teaterkurserna vid MDH och valde att söka in.
Att det blev just Eskilstuna var en kombination av flera tillfälligheter. Inriktningen på utbildningen passade henne bra.
- Det var en bred utbildning där man fick inblick i flera processer kring teaterframställning, inte bara skådespeleri, framhåller Sara.
Men det var ändå skådespeleriet som hon fastnade för. Förtjusningen i att stå på scen och fånga intresset hos publiken eller åhörarna menar Sara kommer från hennes pappa. Han var präst och musiker och under flera år reste familjen omkring och följde honom på de olika scener som var hans genom hans yrkesval.
- Jag fascinerades av hans möte med den publik som han hade, både som präst och som musiker.
I samband med den avslutningsproduktion som blev avrundningen av teaterstudierna vid MDH våren 2008 beskriver Sara att hon drabbades av en kick som gjorde att hon visste att det var skådespeleri som var en av hennes viktigaste arenor.
- Det är en obeskrivlig känsla att lyckas med att förmedla ett beteende eller en känsla hos en karaktär som man är satt att tolka.

Litteraturvetenskap och poesi

-Ord och framställningen av mening har alltid intresserat mig, framhåller Sara.
Kanske är det denna fascination för ord som gjorde att Sara efter studierna i teater och scenkonst valde att fortsätta studera litteraturvetenskap i Västerås. Särskilt fascinerad är Sara av romantiken och romantikens stora författare. Sedan tidigare har Sara ägnat sig mycket åt musik och många sångtexter har kommit fram ur Saras kreativa stunder tillsammans med gitarren.
-Textförfattande har jag hållit på med genom musiken, men jag har också alltid velat ge ut en bok, säger Sara.
Denna tanke blev verklighet när Sara våren 2010 avslutade sina studier i litteraturvetenskap och samtidigt valde att ge ut en bok.
-Hugg mig kärlek var min första bok. Det är en samling ganska intima kärleksdikter.

Från teater till film

Efter en mellanlandning i litteraturens värld sökte sig Sara Forslund tillbaka till teatern. Hösten 2010 började hon studera vid Kulturama i Stockholm. Efter att ha varit inriktad på teater föddes nu en ny passion och den passionen riktade sig mot film.
- Film skiljer sig från teater på så sätt att teatern fokuserar mer på beteenden medan filmen fokuserar mer på känslor och ansiktsuttryck. Filmen är på så sätt mer delikat. Å andra sidan erbjuder teatern den omedelbara närheten till publiken som filmen saknar, menar Sara.
Sedan inträdet i filmen värld har det blivit tre kortfilmer. En erfarenhet som gett henne mersmak trots att hon ganska ofta får spela lätt excentriska karaktärer.
-Det som är spännande med skådespeleri är ju just det att man får inta en roll när man för en stund får vara någon helt annan samtidigt som man så genuint tvingas vara sig själv.

Framtiden

Den stora filmscenen ligger på andra sidan Atlanten och det är också dit Sara riktar sina blickar. Hon har precis fått besked om att hon kommit in på New York Film Academy, som är en av de mest prominenta filmskolorna i världen. Men innan hon ger sig av till New York kommer hennes andra diktsamling ut.
- Film, teater, musik, poesi är alla olika sätt att uttrycka sin kreativitet på, ler Sara.