Erik Ridman: Specialist på kommunikation

-Jag har alltid varit väldigt målmedveten, säger Erik Ridman. Det är bara det att målen förändrats över tid. Men jag har alltid vetat vad jag velat göra. Just nu.

Projektledare med känsla för kommunikation

 

 

Solen tränger in genom de höga fönstren i Kärnhusets lokaler på Södermalm i Stockholm. Erik Ridman står med en kopp kaffe i handen och ger instruktioner kring ett pågående projekt. Som projektledare är han ansvarig för en handfull projekt där hans uppgift är att styra, upp, organisera och ha insyn i alla delar av de projekt han ansvarar för. Han är ytterst ansvarig för både budget och resultat. Erik har jobbat här i tre års tid och han kan konstatera att han inte längtar bort. Han trivs med sitt nuvarande arbete, även om han drömmer om större projekt och större företag att arbeta med i framtiden. Just nu är det här och nu som gäller.     

- Vi jobbar med kommunikationsprojekt åt olika kunder. Allt från reklamfilmer till vanlig kommunikation. Vi hjälper våra kunder med kampanjer, webbsidor och reklamfilmer och vi sköter vår egen produktion. Vi gör det mesta utom PR-uppdrag.

Erik sätter sig ner och ger lite tid för reflektion innan han fortsätter.

- Konsultverksamhet är brett och ger en insyn i olika företagsområden. Tidigare jobbade jag under en period på Mälardalens högskola och det här är annorlunda. På en högskola är man engagerad i frågor som bara hör till högskolans område och som rör den egna branschen. Här behöver jag inte bara kunna det utan också vad som händer inom stålindustrin, eller hur man bäst kan få fler att köpa mer kaffe. Det krävs att man förstår olika branscher, deras sätt att fungera och deras målgrupper, framhåller han.

Den gänglige tidigare Västeråsaren håller med om att det krävs stor kunskap och flexibilitet.

- Navet är ändå alltid kommunikation. Företaget Kärnhuset där jag arbetar säljer sin tid till våra kunder. Vi erbjuder kunskap inom vårt område som är kommunikation.  Vi har flera specialister på många områden i vårt team. Det finns de som jobbar med varumärkesstrategier och företagsekonomiska frågor. Andra har en ingående kunskap om de verksamhetsområden vi har.

Alla vägar bär till rom

Erik ser fundersam ut och när han börjar närma sig frågor som rör hans egen utbildning. Han berättar att han började sin akademiska bana med att läsa svenska och litteraturkunskap, men menar att den tiden i första hand gav en form av allmänbildning kring hur man söker information och att det inte kanske är utbildningen i sig som är det viktiga utan att man har erfarenhet av akademiska studier. Det lär en hur man skall interagera med andra människor och ett förhållande till kunskap som man annars kanske inte får.

- Man måste lära sig att dra nytta av andra människors kompetenser och låta andra nyttja ens egna. Fast tanken för min del var från början att bli journalist, men betygen räckte inte för att komma in på journalisthögskolan så jag tänkte studera ämnen för att sedan kunna komma in på en journalistisk bana. 

Men så blev det aldrig. Eriks målsättning förändrades. Efter studierna i litteraturkunskap tog han sig an studier i informationsdesign, studier han säger sig ha haft en mer ingående nytta av. Trots det vill han inte lägga för stor vikt vid de studierna heller och nyttan för det nuvarande arbetet.

 

- Jag fick kunskaper när jag studerade informationsdesign som jag har med mig idag, men man skall ändå ha klart för sig att det inte är frågan om någon reklamutbildning utan snarare är det en bredare informatörsutbildning. Det är inte en utbildning som förbereder en för att arbeta som konsult, men om man kompletterar med några spetsigare reklam- eller marknadsföringskurser så är det helt klart en bra grund. 

Under tiden på informationsdesignprogrammet blev Erik intresserad av grafisk formgivning. Han engagerade sig i studentkåren och i Kåranen och kom också att driva den. Han beskriver som att det var en tid när han jobbade superhårt och drevs av en form av rastlöshet. Han ville mycket. Han fixade lokaler och sålde annonser.

 

- Totalt var jag chefredaktör i nästan tre år. Men mot slutet tyckte nog många att jag var ganska seg och trött, säger han med ett leende.

 

Nyttan av de rätta kontakterna

Efter tiden på studentkåren och arbetet med studenttidningen Kåranen satsade Erik på att knyta närmare kontakter med högskolan. Han engagerade sig i ambassadörsverksamheten och ganska snart kom att börja jobba som projektledare inom studentrekryteringen. Däremellan hann han också med att vara utbytesstudent i Kanada under ett halvt års tid. Han ägnade den tiden åt att läsa marknadsföring.

- Det var en rolig tid. Det var bra kurser. Dessutom är marknadsföring ett globalt ganska homogent ämne. Man läser Kotlers böcker överallt i världen och målsättningen är alltid att göra något som alla vill engagera sig i, -eller köpa. Det är ganska översättningsbart till svenska förhållanden. Dessutom var det utvecklande bara att vara utomlands. Det är alltid utvecklande att byta miljö.

Efter tre års anställning på högskolan valde Erik att gå vidare.

 - Jag slutade på högskolan och började jobba på en reklambyrå i Västerås. Och ungefär ett år därefter började jag här på Kärnhuset. 

Erik beskriver att han alltid har varit ganska målinriktad kring vad han vill syssla med. Men så har målen förändrats. Och han har jobbat ganska hårt med att skapa ett bra kontaktnät och tror att det är så han har lyckats ta sig från jobb till jobb. Det är lätt att förstå att just den egenskapen är en av hans starka sidor. 

Erik framhåller dock också vikten av att vara juste och behandla andra väl.

- Det gäller att klättra tillsammans med andra, inte på bekostnad av någon annan.

Han beskriver sig som lojal. Han jobbar hårt för dem han jobbar för och han är orädd i nya situationer. Han är med andra ord rätt person på rätt plats.