Årets alumn

Varje år utses Årets alumn på Mälardalens högskola. Årets alumn är en tidigare student som på olika sätt har utmärkt sig och är en positiv förebild såväl för högskolan och dess studenter som för omgivande samhälle.

Varför Årets alumn?

Studenter som utbildats vid Mälardalens högskola är våra viktigaste ambassadörer. Genom att lyfta fram personer som på olika sätt varit framgångsrika i arbetslivet, bidragit till samhällsnyttan eller visat gott entreprenörskap skapas goda förebilder och inspiratörer för nuvarande och presumtiva studenter. Utmärkelsen bidrar också till att lyfta styrkorna med en fortsatt relation till högskolan genom samverkan och alumnengagemang.

Kriterier

  • Årets alumn ska ha tagit examen vid Mälardalens högskola.
  • Årets alumn ska vara en god ambassadör för Mälardalens högskola och bidra till att stärka högskolas varumärke.
  • Årets alumn ska genom sitt yrke eller sina intressen ha bidragit till utvecklingen av näringsliv, offentlig sektor eller frivilligorganisationer.
  • Årets alumns ska fungera som förebild och inspiratör för presumtiva, nuvarande och tidigare studenter, samarbetspartner, finansiärer och en bred allmänhet.

Vem får nominera?

Alla studenter, anställda, ledamöter i styrelse och nämnder vid högskolan samt alumner är välkomna att nominera kandidater till Årets alumn vid Mälardalens högskola. Nomineringen öppnar varje år i november och kan nås från denna webbsida.

Vad innebär det att vara Årets alumn?

Årets alumn är en ärofylld utmärkelse, som utses av högskolan tillsammans med offentlig sektor och näringsliv. Årets alumn får hedersuppdraget att under examenshögtiden i maj hålla ett tal till de studenter som tagit sin examen. Artiklar och information om Årets alumn och alumnens insatser sprids även för studenter, personal och externa intressenter genom webb, sociala medier och andra kanaler.