Bli specialistsjuksköterska

Den 15 februari öppnar ansökan till specialistsjuksköterskeutbildningarna vid MDH för hösten 2018.

Anestesisjukvård     Distriktsköterska

Psykiatrisk vård       Intensivvård

En djupare förståelse för världens ekonomi

Lina Blank läser magisterprogrammet i företagsekonomi på MDH. "Efter min kandidatexamen ville jag fördjupa mina kunskaper och få en bredare förståelse för hur ekonomierna fungerar i världen."

 

Mehrdad Darvishpour

"Nyanlända ungdomars röster måste tas på allvar!"

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt vid MDH, inom ramen för Samhällskontraktet, där forskarna, tillsammans med regionen, belyser nyanlända ungdomars situation. I veckan presenteras de resultat som man hittills har kommit fram till, vid en konferens på högskolan.

Ny kunskap kan bidra till en ökad integration

"Det är aldrig för sent att plugga eller att vidareutbilda sig"

Marie Lundin är 31 år och tog examen från MDH våren 2017. Idag arbetar hon som specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon rekommenderar andra att ta steget och läsa en påbyggnadsutbildning.

Marie Lundin, alumn från specialistjuksköterskeprogrammet.

MDH logotype

Aktuellt

Här hittar du nyheter och presskontakter

Nyheter

Press

Rektors Twitter